Zpracování každé písemné seminární práce vyžaduje určitý čas. Z tohoto důvodu je lepší si předem udělat reálný časový plán jejího vyhotovení. Pro někoho sice může mít rychle se blížící se termín odevzdání větší motivační efekt, také se ovšem může stát, že dojde k nečekaným komplikacím – selže technika, knihy potřebné k sepsání budou už rozpůjčované, navrší se další úkoly, se kterými student původně nepočítal. Ideální tedy je začít na seminární práci dělat s předstihem.

Předpokládejme, že každý, kdo začne psát, už má opravdu ujasněné, o čem jeho písemný projev bude.… Přečíst celé →

Předpokladem k sepsání kvalitní seminární práce je důkladná příprava na její zpracování. Při tvorbě by měl student prokázat schopnost najít vhodné zdroje a dobře s nimi pracovat, proto je nezbytností správné uvádění citací a odkazů, stejně jako adekvátní úroveň formální úpravy. Pochopitelně, že seminární práci lze napsat vzhledem k rozsahu (většinou do 10 stran, někdy 10 – 20 stran) v relativně krátkém čase (například během 2 dnů), nicméně takovýto postup se může negativně odrazit na její kvalitě a následném hodnocení. Seminární práce by měla dodržovat všechny… Přečíst celé →

            Při psaní seminární práce je vhodné dodržovat základní strukturu, která je tvořena titulní stranou, obsahem, úvodem, teoreticky či teoreticky a prakticky zaměřenými kapitolami, závěrem a seznamem použitých pramenů.

Titulní strana obvykle obsahuje název školy, případně fakulty, na níž student studuje. Dále je uvedeno jméno a číslo studovaného oboru nebo název předmětu a název samotné práce.  Některé školy také požadují, aby bylo na titulní straně výslovně uvedeno, že se jedná o seminární práci.

Již menším písmem, zpravidla vlevo dole,… Přečíst celé →

Existuje několik okruhů problémů, které se při psaní seminárních prací vyskytují nejčastěji a na které je třeba si dát pozor. Následující text by Vás měl seznámit s těmi hlavními a zároveň nabídnout způsob, jak se jich vyvarovat.

První problémem je špatná volba tématu seminární práce. Tím nemáme na mysli jen to, že si student vybere téma buď příliš široké nebo naopak příliš úzké, k němuž nesežene dostatek potřebné literatury či jiných zdrojů. Můžete se také stát, a není to nijak neobvyklé, že budete psát seminární práci z … Přečíst celé →